අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

04
නොවැ2020

Curfew Licenses Format for Covid-19

කෝවිඩ් 19 යටතේ ඇඳිරිනීති බලපත්‍ර ලබාගැනීම

02
ජන2020

Event Calender - 2021

Event Calender 2021

10
ඔක්2019

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය

2019 සාහිත්‍ය උත්සවය 2019-10-10 දින මාතර ප්‍රාදේශීය...

28
අගෝ2017

9 වන දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීඩා උළෙල - 2019 අත්කරගත් ජයග්‍රහණ

මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය එල්.යූ.පී. කුමානායක මහතා...

Scroll To Top